3 wskazówki jak stworzyć elastyczne środowisko pracy

fot. brettchalupa / CC-BY0-SA

Twoje miejsce pracy jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakie posiada twoja firma. W miarę postępu w XXI wieku pojawił się nowy trend w biurowych środowiskach pracy, odchodzący od tradycyjnego przydzielania pracownikom stałych miejsc pracy i umożliwiający ich wybór na podstawie zadań i własnego preferowanego stylu pracy. Trend ten nie tylko przemawia do młodszych pracowników, takich jak pokolenie milenijne, ale także otwiera możliwości rekrutacji i zatrzymania pracowników poprzez zwiększenie ich morale i zwiększenie wydajności. Według tego raportu Steelcase 88% wysoce zaangażowanych pracowników uważa, że ​​mają większą elastyczność w sposobie i miejscu pracy. Gdy firmy przechodzą na ten nowy styl kultury pracy, coraz ważniejsze staje się dostosowywanie przestrzeni pracy, aby była bardziej elastyczna i zorientowana na produktywność.

Dostosowanie się do płynnego środowiska biurowego jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać, ale wiąże się ono z własnym zestawem wyzwań, jeśli chodzi o sposób zaprojektowania przestrzeni biurowej. Kluczem do udanego przejścia na bardziej elastyczny styl pracy jest stworzenie środowiska, które nie tylko pozwala ludziom optymalnie wykonywać pracę, lecz także jednocześnie sprawia, iż ​​praca jest pozytywnym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Eliminując bariery, które odwracają uwagę pracowników od tego, co muszą robić, i dodając elementy promujące lepszą i bardziej sensowną komunikację, stworzysz przestrzeń, w której ludzie chcą się znaleźć.

Jeśli myślisz reorganizacji biura pod kątem opisywanego trendu, mam dla Ciebie kilka wskazówek.

Ustalenie zasad

„Uwalniając” miejsca pracy z tradycyjnych środowisk pracy, bardzo ważnym pierwszym krokiem jest ustanowienie zasad poszczególnych stanowisk, szczególnie w obszarach poświęconych skoncentrowanej pracy. Czy twoje miejsca będą dostępne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”? Czy można je zarezerwować? Czy poszczególne miejsca pracy muszą być zajmowane do końca każdego dnia, czy można je zmieniać co parę godzin? Czy będą pewne przestrzenie, które są przeznaczone jako ciche strefy? Dzięki wprowadzeniu jasnych dla wszystkich zasad zapobiegniesz konfliktom pomiędzy członkami zespołu, a także zapewnisz harmonijne i optymalne miejsce pracy.

Upewnij się, że twój system pracy jest tak zwinny jak twoje biuro

Praca odbywa się we wszystkich częściach biura począwszy od obszarów roboczych po obszary spotkań i odpoczynku. Proste rzeczy, takie jak zapewnienie dostępu do monitora, interaktywnej tablicy, czy projektora sprzyja poprawie jakości komunikacji i kreatywności pracowników.

Możliwość wyboru miejsca pracy

Różni ludzie mają różne style pracy i zawsze istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie. Nawet najbardziej „koczowniczy” członkowie zespołu czasem lubią mieć miejsce, które mogą nazwać swoją „bazą domową” po rozpoczęciu dnia pracy. Dlatego zapewnienie pracownikom szerokiego wyboru sposobu i miejsca pracy nie tylko pozwoli im dostosować środowisko pracy do preferowanego stylu pracy, ale zwiększy ich zaangażowanie wydajność.

W miarę, jak nowoczesne biura przechodzą na bardziej płynne środowisko pracy, staje się niezwykle ważne, aby było to wykonywane w sposób, który nie tylko pozwala ludziom optymalnie działać, ale czyni go też pozytywnym i jednocześnie satysfakcjonującym, aby osiągnąć długofalowy sukces. Ustanawiając kulturę pracy, w której ludzie chcą być częścią twojego zespołu, przekonasz się, że nie tylko dostarczyłeś mu odpowiednich narzędzi i technologii, aby pomóc im w osiągnięciu najlepszych wyników, ale także że dzięki temu twoja firma będzie w stanie osiągnąć jeszcze większy sukces.