Czym jest architektura?

fot. Dale Cruse / flickr.com / CC-BY-SA

Czym właściwie jest architektura. Nie da się jej jednoznacznie zdefiniować. Składa się na nią wiele czynników takich jak zawód, pasja, doświadczenie, powołanie, nauka, biznes, piękno. To sztuka nierozerwalnie związana z twardą nauką techniczną. Architektura tworzy poczucie miejsca, wzbogaca nasze życie i łączy z naturą. Z uwagi, iż jest ona złożoną dyscypliną, na przestrzeni wieków była ona różnie opisywana przez twórców. Chociaż definicje mają tendencje do zmiany, mają w sobie pewne podobieństwo.

„Architekturę można określić jako sztukę i naukę projektowania budynku o cechach piękna, geometrii, siły emocjonalnej i duchowej, treści intelektualnych i złożoności, solidności konstrukcji, wygodnego planowania, wielu zalet różnych rodzajów, trwałych i przyjemnych materiałów, przyjemnej kolorystyce i dekoracjach, spokój i dynamizm, dobre proporcje i akceptowalna skala, a także wiele skojarzeń mnemonicznych czerpiących z szeregu precedensów” – taką definicję proponuje Oxford Dictionary od Architecture.

Architekturę można opisać znacznie prościej, tak jak zrobił to starożytny architekt Witruwiusz: Firmitas, Utilitas, Venustas, czyli:

  • trwałość – struktura budynku
    Nie ma żadnych zastrzeżeń co do tego, że budynek ma przez długie lata stawiać czoło warunkom pogodowym i dobrze służyć jego użytkownikom. Już tysiące lat przed powstaniem Prawa Budowlanego i norm architekci dbali o bezpieczeństwo mieszkańców domu koncentrując się na tworzeniu trwałych konstrukcji.
  • użyteczność – funkcja budynku
    Bez funkcji nie ma architektury. To potrzeby użytkowników budynku, niezależnie czy będzie to dom, sklep, czy hala produkcyjna tworzą wzajemne na siebie oddziałują i ostatecznie wpływają na formę budynku.
  • piękno
    Piękno odróżnia szopę od Panteonu. Podczas gdy budynki mogą odzwierciedlać trwałość i użyteczność, architektura pełni inną rolę. Budynki mogą być trwałe i użyteczne, ale architektura jest czymś, co dodaje do nich „to coś”, co powoduje, że chce się w nich mieszkać, a funkcja jest ściśle dopasowana do potrzeb użytkownika. To jak z garniturem. Może być on trwały, lecz to architektura jest czymś, co sprawia, iż człowiek dobrze się w nim czuje i wygląda stylowo pomimo przemijających trendów.