Hala namiotowa – co powinienem o niej wiedzieć?

fot. marco-k.pl

Zakup hali namiotowej jest bez wątpienia najszybszym i najtańszym sposobem na pozyskanie zadaszonej powierzchni magazynowej. Przy jej zakupie należy jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów, by nie mieć później problemów.

Hala namiotowa definiowana jest przez Prawo Budowlane jako obiekt tymczasowy nietrwale związany z gruntem. Dlatego podlega procedurze zgłoszenia. Niestety nie jest to czynność jednorazowa. Obiekty tymczasowe zgłasza się bowiem tylko na 180 dni. Po ich upływie zgodnie z literą prawa należy je rozebrać.

W praktyce jednak robi się tak, że co 180 dni załatwia się kolejne zgłoszenia. W tym przypadku ważne jednak jest, by za każdym razem hala stała w innym miejscu, choćby była przesunięta zaledwie o 10-20 cm względem poprzedniego położenia. W przypadku gdy jednak nie chcemy się tak bawić, musimy wystąpić o pozwolenie na budowę. To jednak oznacza konieczność załatwienia dodatkowych formalności typu mapa do celów projektowych czy uzgodnienia.

Pozwolenie na budowę jest wymagane również w przypadku hal namiotowych o rozpiętości większej niż 12 m lub wysokości większej niż 6 m. Spowodowane jest to koniecznością ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Co prawda z mojej praktyki wynika, iż część urzędów przymyka na to oko, ale trzeba jednak mieć na uwadze, iż może pojawić się sprzeciw zgłoszeniu właśnie przez konieczność ustanowienia inspektora nadzoru.

Co również warto wiedzieć przed zakupem hali namiotowej? Otóż to że stawiając ją na placu musimy zachować normatywne odległości od granicy działki. Ponadto, gdy chcemy ją postawić na terenach zielonych trzeba sprawdzić, czy pozwolenie wodnoprawne nam na to pozwala tzn. czy po jej ustawieniu będą zgadzać się powierzchnie. To znaczy w przypadku, gdy w pozwoleniu wodnoprawnym mamy zapisane, iż tereny utwardzone i dachy budynków mają w sumie powierzchnię 500 m2, to powierzchnia namiotu musi się w niej zmieścić. Jeśli się nie mieści, to może się pojawić problem (przynajmniej w części urzędów).

Konstrukcja hali namiotowych najczęściej jest policzona według założenia, iż stanie ona w I strefie obciążenia wiatrem i śniegiem. Dzięki temu jest ona lekka i tanie. Problem pojawia się jednak w przypadku, gdy chcemy ja postawić w innej strefie. Wówczas problem może pojawić nie tylko podczas zgłaszania obiektu, ale również w przypadku huraganowych wiatrów lub opadów śniegu. W przypadku przeciążenia konstrukcji i zniszczenia produktów przechowywanych w hali ubezpieczyciel może kwestionować wypłatę odszkodowania z uwagi na to, iż konstrukcja nie spełniała norm i była po prostu zbyt słaba. Dlatego też należy dopilnować, by konstrukcja zamówionej hali była dostosowana do odpowiedniej strefy.

strefy obciążenia śniegiem
strefy obciążenia wiatrem