Jak długo ważne jest pozwolenie na budowę?

fot. Martin Pettitt / flickr.com / CC-BY-SA

Ile ważne jest pozwolenie na budowę? To pytanie w ostatnim czasie zyskuje na znacznej popularności. Drożyzna w składach materiałów, coraz droższe kredyty oraz niepewna sytuacja na świecie sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się zaniechać budowę swojego domu w oczekiwaniu na lepsze czasy.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata, a budowa nie może zostać przerwana na dłużej niż 3 lata. To daje na duże pole do manewru. Wystarczy, że po trzech latach od uzyskania pozwolenia na budowę zlecimy wytyczenie budowanego obiektu. Wówczas jego ważność przedłuża się o kolejne 3 lata, po których w dzienniku budowy można wpisać np. prace przygotowawcze  polegające np. na zdjęciu humusu. W ten oto prosty sposób budowę można rozpocząć de facto po 9 latach od uzyskania pozwolenia na budowę lub później.

Najważniejsze jednak jest złożenie w lokalnym Nadzorze Budowlanym zgłoszenia o terminie rozpoczęcia robót. Czas leci bowiem szybko i po prostu możemy zapomnieć o „trzeciej rocznicy” uzyskania pozwolenia na budowę. Co wtedy? Niestety wtedy nie ma wyjścia. Należy ponownie uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. Natomiast, gdy zgłosiliśmy budowę istnieją sposoby, by temu zaradzić.