Jak otworzyć biznes w domu?

Mam pomysł na mały biznes. Chcę otworzyć w swoim domu salon kosmetyczny, warsztat samochodowy lub mały sklepik. Co muszę zrobić, by móc to zrobić? Na to pytanie, w zakresie uzyskania pozwoleń, odpowiem w tym wpisie.

By otworzyć działalność gospodarczą w domu należy dokonać zgłoszenia w Starostwie (lub ratuszu w przypadku miasta na prawach powiatu) zmiany sposobu użytkowania, którą definiuje art. 71 Prawa budowlanego.

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
1) (uchylony);
2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higienicznosanitarne,
ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Procedurę należy zacząć od wystąpienia do gminy z wnioskiem o zbadanie zgodności profilu planowanej działalności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W większości przypadków jest to tylko formalność i nie stanowi to większego problemu.

Problemy mogą zacząć się później. Architekt, który podejmie się Twojego zlecenia, będzie musiał bowiem uzyskać m.in. uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. sanitarnych. Może okazać się to okazać przeszkodą nie do przejścia, gdy np. chcesz prowadzić działalność w garażu, w którym nie ma 2,5 m wysokości.

Problemem, tym razem jednak do przejścia, pojawi się, gdy nasz biznes chcemy ulokować w wolnostojącym budynku gospodarczym. Wówczas będziemy musieli poświęcić cenną powierzchnię na wydzielenia wc z przedsionkiem.

Jeśli zależy Ci na czasie, najlepiej będzie, gdy w celu dostosowania części domu do prowadzonej działalności nie będziesz musiał przeprowadzić większych prac budowlanych. Wtedy bowiem można sprawę załatwić zgłoszeniem robót budowlanych, które urzędnicy muszą rozpatrzyć w ciągu 21 dni. Z kolei jeśli chcesz dokonać istotnych zmian, to zmianę sposobu użytkowania będzie trzeba załatwić poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę.