Jak otworzyć biznes w domu?

Mam pomysł na mały biznes. Chcę otworzyć w swoim domu salon kosmetyczny, warsztat samochodowy lub mały sklepik. Co muszę zrobić, by móc to zrobić? Na to pytanie, w zakresie uzyskania pozwoleń, odpowiem w tym wpisie.

By otworzyć działalność gospodarczą w domu należy dokonać zgłoszenia w Starostwie (lub ratuszu w przypadku miasta na prawach powiatu) zmiany sposobu użytkowania, którą definiuje art. 71 Prawa budowlanego.

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
1) (uchylony);
2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higienicznosanitarne,
ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Procedurę należy zacząć od wystąpienia do gminy z wnioskiem o zbadanie zgodności profilu planowanej działalności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W większości przypadków jest to tylko formalność i nie stanowi to większego problemu.

Problemy mogą zacząć się później. Architekt, który podejmie się Twojego zlecenia, będzie musiał bowiem uzyskać m.in. uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. sanitarnych. Może okazać się to okazać przeszkodą nie do przejścia, gdy np. chcesz prowadzić działalność w garażu, w którym nie ma 2,5 m wysokości.

Problemem, tym razem jednak do przejścia, pojawi się, gdy nasz biznes chcemy ulokować w wolnostojącym budynku gospodarczym. Wówczas będziemy musieli poświęcić cenną powierzchnię na wydzielenia wc z przedsionkiem.

Jeśli zależy Ci na czasie, najlepiej będzie, gdy w celu dostosowania części domu do prowadzonej działalności nie będziesz musiał przeprowadzić większych prac budowlanych. Wtedy bowiem można sprawę załatwić zgłoszeniem robót budowlanych, które urzędnicy muszą rozpatrzyć w ciągu 21 dni. Z kolei jeśli chcesz dokonać istotnych zmian, to zmianę sposobu użytkowania będzie trzeba załatwić poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *