Jak współpracować z architektem? Część 5: Konstrukcja i formalności

W poprzednich czterech odcinkach serii „Jak współpracować z architektem” omówiłem jak wybrać architekta, jakie usługi oferuje, jak wygląda proces projektowania oraz poruszyłem zagadnienia związane z decyzjami projektowymi. Teraz nadszedł czas na przygotowanie dokumentacji i kompletowanie załączników do wniosku o pozwolenie na budowę.

Wartość pracy z architektem

Praca architekta nie kończy się wraz z zakończeniem projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Nawet jeśli nie pełni on funkcji kierownika budowy, to jego powinnością jest rozwiązanie problemów wynikłych na budowie. Ponadto, choć większość decyzji projektowych odbywa się podczas fazy projektowej, to niektóre z nich podejmuje się dopiero, gdy rysunki przybierają realną postać. Dotyczy to zwłaszcza inwestorów, którzy nie mają rozwiniętej wyobraźni przestrzennej (bo nie muszą mieć – od tego jest architekt) i dopiero na budowie widzą, iż podjęli złą decyzję. Niemniej rozwiązania większości problematycznych miejsc powinny zostać ujęte w dokumentacji projektowej.

Jeden z ostatnich moich projektów został zrobiony dla przedsiębiorcy budowlanego – szefa ekipy cieśli. Było to niezwykle ciekawe doświadczenie. Zrozumiałem dzięki niemu, iż jak najwcześniejsze zaangażowanie wykonawcy, nawet przed ukończeniem projektu, może dostarczyć wiele ciekawych informacji na temat materiałów budowlanych i metod budowy. W rezultacie inwestor otrzymuje jeszcze lepszy projekt i wybiera bardziej opłacalne rozwiązania.

Faza konstrukcyjna

Po zatwierdzeniu przez klienta koncepcji domu przechodzę nad pracą nad jego konstrukcją. W rezultacie tego w porozumieniu z konstruktorem tworzę zestaw rysunków technicznych (m. in. rzut fundamentów, czy więźby dachowej). Ponadto instalatorzy, z którymi współpracuję, tworzą projekty instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej. Będą one wykorzystywane nie tylko przez wykonawców, ale zostaną również dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Czasami na tym etapie prac nad projektem może okazać się, iż konstrukcja tak bardzo ingeruje w funkcję (np. słup wychodzący jak na złość w środku pokoju), iż konieczne jest kolejne spotkanie z inwestorem w celu przedyskutowania ewentualnych zmian (które mogą przełożyć się na wzrost kosztów budowy).

Załatwienie pozwolenia na budowę jest integralną usługą związaną ze zleceniem mi projektu. By je uzyskać sporządzam nie tylko dokumentację projektową, ale uzyskuję również wszystkie niezbędne uzgodnienia, mapę do celów projektowych, warunki zabudowy oraz wszelkie uzgodnienia, które mogą zażyczyć sobie w urzędzie.

Gdy klient już ma pozwolenie w ręku, pomagam mu wybrać ekipę budowlaną, która zrealizuje jego dom. Wyjaśniam przy tym pojawiające się wątpliwości oraz odpowiadam na wszelkie pytania. Pozwolę sobie tutaj przy okazji po raz kolejny powtórzyć: nie warto wybierać najtańszego wykonawcy, gdyż można przyjąć za pewnik, iż będą z nim jakieś problemy.

Jak już wcześniej wspomniałem, na uzyskaniu pozwolenia na budowę nie kończy się moja praca. Zwykle przynajmniej kilka razy odwiedzam budowę, by sprawdzić, czy wszystko idzie zgodnie z planem tj. czy wykonawca buduje zgodnie z projektem, czy pojawiają się jakieś problemy, czy inwestor nie ma ochoty czegoś zmienić.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z architektem zapoznaj się z pozostałymi odcinkami serii „Jak współpracować z architektem?”.

Część 1: Jak współpracować z architektem?

Część 2: Usługi i opłaty

Część 3: Proces projektowania

Część 4: Decyzje projektowe