Ważniejsze od wykonywania zadań we właściwy sposób jest wykonywanie właściwych zadań.

Ważniejsze od wykonywania zadań we właściwy sposób jest wykonywanie właściwych zadań.