Być mądrym życiowo,to znaczy czynić taki wybór celów,aby nie utraciły one swej wartości z chwilą,gdy zostały osiągnięte.

Być mądrym życiowo,to znaczy czynić taki wybór celów,aby nie utraciły one swej wartości z chwilą,gdy zostały osiągnięte.