Architektura po ludzku

Stanisław Hyrnik

Najpopularniejsza samowola budowlana w Polsce

Najpopularniejsza samowola budowlana w Polsce

Choć wydaje się to absurdem, najpopularniejszą samowolą budowlaną jest obecnie budowa obiektu, którego nie trzeba nawet zgłaszać do urzędu. Chodzi mianowicie o przydomowe wiaty garażowe. Zgodnie z prawem bez uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń można postawić na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną 2 wolnostojące wiaty na każde 1 000 m2 powierzchni. ProblemWięcej oNajpopularniejsza samowola budowlana w Polsce[…]

Zmiany w projekcie podczas budowy – czy potrzebny jest projekt zamienny?

Zmiany w projekcie podczas budowy – czy potrzebny jest projekt zamienny?

Często zdarza się, iż budując dom chcemy dokonać zmian w projekcie, gdy na działce rosną już mury. Co należy wtedy zrobić? Czy trzeba zlecić przygotowanie projektu zamiennego i uzyskania ponownej decyzji pozwolenia na budowę? Wszystko zależy od tego, czy zmiany, które chcemy wprowadzić są w świetle Prawa Budowlanego definiowane jako istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego, do których zaliczająWięcej oZmiany w projekcie podczas budowy – czy potrzebny jest projekt zamienny?[…]