Zmiany w prawie budowlanym od 2018 roku

Jak co roku 1 stycznia zaczynają obowiązywać nowe przepisy. Co zmienia się w tym roku Nowelizacji uległo rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. A co konkretnie? O tym poniżej.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania. Dotąd nie było w tym zakresie żadnych ograniczeń. Teraz jednak własne „M” będzie musiało mieć co najmniej 25 m2. Przez to deweloperzy nie będą budować bloków z mieszkaniami na wynajem, ale np. akademiki, czy hotele robotnicze. Przepis ten z pewnością pobudzi ich kreatywność.

Kolejną zmianą dotyczącą kawalerek jest zniesienie wymogu projektowania kuchni w osobnym pomieszczeniu lub przedpokoju. Od 1 stycznia może ona częścią pokoju. Zniesiony zostanie także absurdalny nakaz lokalizacji pralki automatycznej w łazience. Dzięki temu osoby mające ją w kuchni nie będą już w świetle prawa przestępcami.

Ponadto od 2018 roku zmienia się dość dużo przepisów dotyczących zagospodarowania działki. Oto te najważniejsze:

  • zmiana minimalnego wymiaru miejsc postojowych z 2,3 x 5 m na 2,5 x 5 m,
  • zniesienie regulacji dotyczących odległości miejsc postojowych w zabudowie jednorodzinnej od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz sąsiedniej działki,
  • stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych będzie można sytuować bliżej budynków,
  • unormowanie stanowisk pojazdów innych niż samochody osobowe – dotychczas nie było w tym zakresie żadnych ograniczeń,
  • zniesienie minimalnych odległości od miejsca gromadzenia odpadów stałych,
  • zmniejszenie odległości lokalizacji zabudowy od granicy lasu – jeśli jest on zlokalizowany na działce inwestora, to odległość wynosi 0 m, a jeżeli na działce sąsiedniej, to tylko 4 m. Obecnie w obu przypadkach było to 12 m,

Co ciekawe polityka prorodzinna państwa będzie miała swoje odbicie w wymienionej we wstępie nowelizacji. Otóż wprowadzony został wymóg projektowania w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni ponad 1000 m2 lub na stacjach benzynowych o powierzchni powyżej 100 m2 pokoi do karmienia i przewijania dzieci. Dotychczas nie było takiego przepisu, a występowanie takich pomieszczeń świadczyło o dobrej woli inwestora, który chciał ułatwić życie matkom korzystającym z jego obiektu.