Park przemysłowy w Simoradzu

fot. Stanisław Hyrnik
fot. Stanisław Hyrnik
fot. Stanisław Hyrnik
fot. Stanisław Hyrnik