Terminal pasażerski na lotnisku w Bielsku-Białej

Stworzenie prostej, minimalistycznej bryły oraz ekonomicznego w eksploatacji obiektu – takie dwa główne cele postawiłem sobie rozpoczynając pracę dyplomową, której tematem był „projekt koncepcyjny terminala pasażerskiego” na istniejącym lotnisku Bielsko-Biała Aleksandrowice. W rezultacie powstała koncepcja budynku, w którym każdy metr kwadratowy czemuś służy, a którego bryła nawiązuje do krajobrazu – nachodzących na siebie szczytów górskich.