Od nowego roku będzie mniej formalności

Od nowego roku rozszerzona zostanie lista robót, które będzie można wykonać bez zgłaszania ich do urzędu. 

Dzięki nowelizacji Prawa Budowlanego po 1 stycznia 2017 roku nie będzie trzeba zgłaszać w starostwie (lub urzędzie miejskim w przypadku miasta na prawach powiatu) zamiaru:

  • budowy zjazdów z dróg gminnych i powiatowych (nadal trzeba jednak uzgadniać je z administratorem drogi)
  • budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 i rozstawie ścian ko