Przyłącze wodociągowe – jak je załatwić?

Nawet najpiękniejszy dom nie zda się na nic jeżeli nie doprowadzimy do niego wody. By móc swobodnie korzystać z jej dobrodziejstw musimy najpierw wykonać przyłącze wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej. Jak to zrobić omówię w niniejszym wpisie.

Załatwianie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej (zwykle obiema sieciami administruje jedna spółka) rozpoczynamy od uzyskania warunków na jego wykonanie. W tym celu składamy w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym wniosek wraz z załącznikami tj. np. akt notarialny, czy wypis z rejestru gruntów o ich wydanie.

Następnym krokiem jest znalezienie projektanta z branży instalatorskiej,  któremu musimy zlecić wykonanie projektu przyłącza na podstawie uzyskanych warunków oraz jego uzgodnienie z ZUD-em oraz wodociągami. Gdy to zrobi, podpisujemy umowę, której projekt został załączony do warunków.

Dopiero po tym możemy przejść do zasadniczej fazy, czyli przekazania projektu budowlańcom, którzy fizycznie wykonają przyłącze. Najpierw jednak trzeba przedsiębiorstwu wodociągowemu zgłosić roboty, a do administratora ulicy należy wystąpić o zajęcie pasa drogowego (jeśli przyłącze będzie biegło w pasie drogowym).

Gdy już wykonamy przyłącze należy zlecić geodecie wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego. Jeżeli robimy przyłącza w trakcie budowy domu, możemy zakończeń z tym aż do jego ukończenia, by nie mnożyć kosztów. Następnie wodociągi montują wodomierz i podpisujemy ostateczną umowę o zaopatrzenie w wodę / odbiór ścieków.